ELEKTROMONTÁŽE :              

- kabelové a vzdušné přípojky VN

- transformační stanice 22/0,4kV (montáž)

- provozování a servis transformačních stanic 

- montáže NN vzdušných i zemních vedení (domovní  přípojky,hlavní  domovní     vedení,přihlášky k odběru elektřiny)

- průmyslové rozvody (silnoproudé rozvody,osvětlení,regulace)

- veřejné osvětlení (montáž,servis montážní plošinou)

- elektrorozvody rodinných domů a bytů (kompletní rozvody silnoproudé

  a slaboproudé)

- osvětlení (návrh,výpočet)

- zemnící sítě a hromosvody

 -slaboproudé rozvody (domácí audio a videotelefony,zabezpečovací zařízení

  anténní rozvody,telefonní rozvody,strukturovaná kabeláž)

- protipožární ucpávky HILTI 

-revizní zprávy bez omezení napětí,přihlášky k odběru elektřiny

- revize nářadí a spotřebičů

- fotovoltaické elektrárny (kompletní servis)

- projektová činnost elektro

- poradenství

RENTEC PROFESIONAL s.r.o.
Příšov 8, 330 11 Třemošná
+420 777 241 794