PROFIL SPOLEČNOSTI

 

Stavební společnost RENTEC PROFESIONAL s.r.o.  zajišťuje veškeré zemní práce, výstavby a rekonstrukce komunikací, vodohospodářské stavby,elektromontáže. Společnost provádí i zemní přípravné práce staveb a demolice původních staveb. Své služby společnost nabízí na území ČR a SR.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Kraj.soudem v Plzni v oddíle C,vložce 13548.

 

 

 

 

SLUŽBY :

 

ELEKTROMONTÁŽE :              

- kabelové a vzdušné přípojky VN

- transformační stanice 22/0,4kV (montáž)

- provozování a servis transformačních stanic 

- montáže NN vzdušných i zemních vedení (domovní  přípojky,hlavní  domovní     vedení,přihlášky k odběru elektřiny)

- průmyslové rozvody (silnoproudé rozvody,osvětlení,regulace)

- veřejné osvětlení (montáž,servis montážní plošinou)

- elektrorozvody rodinných domů a bytů (kompletní rozvody silnoproudé

  a slaboproudé)

- osvětlení (návrh,výpočet)

- zemnící sítě a hromosvody

 -slaboproudé rozvody (domácí audio a videotelefony,zabezpečovací zařízení

  anténní rozvody,telefonní rozvody,strukturovaná kabeláž)

- protipožární ucpávky HILTI 

-revizní zprávy bez omezení napětí,přihlášky k odběru elektřiny

- revize nářadí a spotřebičů

- fotovoltaické elektrárny (kompletní servis)

- projektová činnost elektro

- poradenství

 

 

 STAVEBNÍ PRÁCE :               

- zemní práce

- bourací práce - demolice

- konečné úpravy povrchů (obrubníky,zámková dlažba,travní substráty)

- stavby,rekonstrukce a opravy budov

- vodovodní a kanalizační řady,přípojky

- úpravy toků a rybníků

- recyklace

 

 

 

 AUTODOPRAVA A MECHANIZACE :

Vlastními dopravními prostředky ( jako např. nákladními sklápěcími automobily AVIA, IVECO o nosnostech 5 t až 30 t) a pracovními mechanismy ( kolové a pásové bagry,traktorbagry, zn. CAT, JCB ) provádíme výkopové a zemní práce, demoliční práce i s odvozem materiálu, přistavení a odvezení kontejnerů, včetně naložení. Dovážíme a odvážíme písek , suť, recyklát, beton, výkopovou zeminu apod. Dále na podvalníku nosnosti do 20t zajišťujeme přepravu mechanismů a různých břemen.

 

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA :

-SCANIA (12t)                                                                                                             

-AVIA KONTEJNER (6,5t)

                          

 

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ :

- MONTÁŽNÍ PLOŠINA (AVIA) 16 m

 

 

VELKÁ AUTA :

 - IVECO 6x6 (14t) 

 - IVECO 6x6 (14t) + VLEK

 - IVECO 8x8 (18t)

 - PODVALNÍK NA PŘEPRAVU STROJŮ DO 20T

 

RYPADLA :

- MINI BAGR PÁSOVÝ (cca 3t)

- JCB 3CX TRAKTORBAGER + BOURACÍ KLADIVO

- KOLOVÉ A PÁSOVÉ RYPADLO do 15t 

- KOLOVÉ A PÁSOVÉ RYPADLO do 15t S KLADIVEM

- KOLOVÉ A PÁSOVÉ RYPADLO nad 15t 

- KOLOVÉ A PÁSOVÉ RYPADLO nad 15t S KLADIVEM

RENTEC PROFESIONAL s.r.o.
Příšov 8, 330 11 Třemošná
+420 777 241 794